Muistamisen arvoisiin hetkiin

Perunkirjoituspalvelu

Perukirjan laatiminen

Perukirja on luettelo kuolinpesän osakkaista, vainajan varoista ja veloista. Lisäksi perukirjassa ilmenee mahdollisen lesken varat ja velat, sekä testamentin saajat. Perukirja tulee laatia 3kk kuluessa vainajan kuolemasta, mutta tähän voi tarvittaessa hakea lisäaikaa. Muista aloittaa perunkirjoituksen valmistelu hyvissä ajoin. Perunkirjoituksella on myös pesänselvitystä ja perintöverotusta palveleva tehtävä. Tämän asiakirjan mukaan verottaja määrää kuolinpesän osakkaille mahdollisen perintöveron perittävästä omaisuudesta. Lisätietoa perintöverotuksesta löydät vero.fi sivuilta.

Kuolinpesälle tulee usein paljon asioita hoidettavaksi. Perukirja on monesti järkevää antaa ulkopuolisen ammattilaisen hoidettavaksi, jolloin asiakirja tulee kerralla valmiiksi ja antaa selkeän kuvan sitä tarvitseville tahoille. Myös mahdollisen perinnönjaon suhteen ulkopuolisen laatima peru- ja perinnönjakokirja on selkeä kaikille kuolinpesän osakkaille.

Voimme Nooassa laatia peru- ja perinnönjakokirjan puolestanne.

Perunkirjoitus Nooasta alkaen 500€ sis. Alv. 24%

Nooassa toteutettu perunkirjoituspalvelu sisältää perunkirjoituspalaverin, jossa selvitämme tarvittavien asiakirjojen kokonaisuuden sekä yhteydenpidon prosessin aikana, jotta osapuolet ovat ajan tasalla perunkirjoituksen etenemisestä ja nousseiden kysymysten selvittämiseksi. Lähetämme kutsut asianomaisille perunkirjoitustilaisuuteen. Perunkirjoitukseen voi osallistua myös etäyhteyksin. Tilaisuus pidetään Nooan toimitiloissa yhdessä sovittuna ajankohtana. Jokainen osallistunut saa oman kopion allekirjoitettavaksi ja mahdolliset tarvittavat pienet korjaukset tehdään paikan päällä. Kun perukirja on allekirjoitettu, toimittaa Nooa sen puolestanne verottajalle. Perukirjan lisäksi voimme laatia myös perinnönjakokirjan perunkirjoituksen yhteydessä. Tämän asiakirjan ja palvelun hinta on alkaen 350€.

Esimerkkejä perukirjaan vaadittavista asiakirjoista:

  • Virkatodistus/sukuselvitys
  • Saldotodistukset pankkitileistä kuolinpäivältä
  • Elossaolotodistukset
  • Tositteet kuolinpesän menoista
  • Testamentti, jos sellainen on olemassa
  • Lesken varallisuus tiedot
  • Tiedot kaikista rekisteröidystä kiinteästä omaisuudesta, esim. auto, asunto…
  • Henkivakuutuksia koskevat päätökset
  • Ensiksi kuolleen puolison jälkeen laadittu perukirja